GALERIE KOSTNICE

Místo smrti, smutku a konce života střídá umění. Umění jako prostor, ve kterém se protíná božské s lidským.

Kostnice je součástí farní zahrady u kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Do jejich prostor jsou zváni všichni, kdo hledají chvíli ztišení, odpočinku, rozjímání.

Otevřena je od května do září, v pátek, sobotu a neděli. Otevírací doba koresponduje s projektem Otevřené brány (komentovanými prohlídkami) v našem kostele.