ZAHRADA VŠECH SVATÝCH
Nově zvelebená farní zahrada v Rožnově pod Radhoštěm poskytuje návštěvníkům klidovou zónu v samém centru města. Půvabná farní zahrada Všech Svatých byla zrekonstruována společným úsilím římskokatolické farní obce a města Rožnova pod Radhoštěm.

Farní zahrada Všech Svatých

Zahrada vznikla na ploše původního městského hřbitova, zrušeného roku 1889. V čase tak postupně u kostela Všech Svatých vznikala farní zahrada ohraničená od okolního ruchu ohradní kamennou zdí s 14. zastaveními Křížové cesty.

 Dnešní kostel Všech Svatých stojí na základech původního menšího dřevěného kostela, který ustoupil stavbě nového svatostánku. Kvůli probíhajícím nepokojům byl však včetně interiérů definitivně dokončen až v roce 1952

Silueta kostelní věže zdaleka upomíná událost, kdy v městečku Rožnově, před více jak 250 lety, byl nový kostel vysvěcen. Kronikář Lucian Ondřej Kramoliš o ni píše:

"Dně 25. dubna 1747 počál se rožnovský kostel staviť, v roku 1749 začaly se v posvatnici (zákristii) služby Boží vykonávať. Dostaven jest ten chrám Páně v roce 1752 a posvěcen jest 6.června 1764". Tolik k historii kostela.

Čas plynul jak voda v nedaleké Hážovce, a když se farníkům podařilo zrekonstruovat věž kostela (2007) a faru se zázemím, konečně mohlo dojít na dlouho odkládanou rekonstrukci farní zahrady.

Prvním velkým počinem byla obnova ohradní kamenné zdi a kapliček zastavení Křížové cesty. Jednotlivá zastavení jsou postavena v lidovém valašském stylu a nesou tabulky se jmény donátorů. Kamennou stavbu kapličky kryje stříška s dřevěným štítem a šindelovou střechou. Obrazy ve výklencích jsou kopie původních, vytvořené citlivě malířkou Mgr. Marií Chlebovskou.

14. zastavení křížové cesty doplňuje kaple sv. Huberta. Kaple byla zrekonstruována do současné podoby podle návrhu ing. Stanislava Chovance a vysvěcená v roce 2013 Janem Graubnerem. Autorkou obrazu sv. Huberta je rovněž Mgr. Marie Chlebovská ze Zubří. Ohradní zeď zakončují dvě kované brány po bocích kostela.

Zajímavým počinem je i kamenné posezení ve stylu chléva starodávného Betléma.

Od té doby zde každoročně bývají, v době vánoční, umístěny jesličky, chlév s živými zvířaty a probíhá zde "Pozdravení Ježíška" - zakončení akce "Půjdem spolu do Betléma.
Ukázky z akcí můžete vidět ve video -sekci.

Pískem sypaný chodníček lemuje zastavení Křížové cesty. Příjemnou atmosféru doplňují sakury a rododendrony, spolu s další parkovou úpravou zahrady. 

Z opačné strany se chodníček rozvětvuje kolem dřevěného kříže umístěného v blízkosti bývalé kostnice. Reliéf chodníčku vytváří působivý motiv děkujících rukou.

Manželé Koryčanští, tvůrci parkových úprav zahrady, tak vyjádřili poctu papeži Janu II.

Vytvořením velkých travnatých ploch se celá zahrada zpřehlednila a dnes svým prostorem umožňuje např. konání letních akcí pod záštitou římskokatolické farnosti.

KOSTNICE, později márnice a dlouhá léta skladiště byla po rekonstrukci přeměněna v galerii. 

Při navštěvě kostnice si všimněte ciferníku rožnovských věžních hodin zavěšených po střechou. 

Třeba jsou to zrovna ty "rožnovské hodiny" co tak smutně bijú, ze známé písně? 
A proč by nám měly odbíjet smutně. Pro mnohé "ZVESELA SA NESÚ" našim krajem valašským.

Mapa..

Římskokatolická farnost

Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

+420 571 654 889

faroznovpr@ado.cz